Ceník

Ceny platné ve školním roce  2014/2015

Uvedená cena platí vždy pro jednu osobu.

Počet osob v kurzu 1 2 3 4 5 6
délka lekce 45 min. 250,- 200,- 135,- 105,- 85,- 75,-
délka lekce 60 min. 350,- 250,- 170,- 130,- 105,- 90,-
délka lekce 75 min. 450,- 300,- 205,- 155,- 130,- 110,-
 délka lekce 90 min. 550,- 350,- 240,- 185,- 150,- 130,-

Kurzovné se platí vždy poslední týden v měsíci hotově, nebo převodem na účet. Hodiny individuální, nebo se 2 studenty lze po domluvě všech zúčastněných zrušit, nebo nahradit v jiném termínu. Hodiny se 3 a více studenty zrušit nelze a studenti platí i za hodiny v měsíci, kterých se nemohli zúčastnit. Vycházím ze zkušenosti, že důvodů pro absenci existuje celá řada a ve větším počtu není možné nepřítomnost jednotlivce zohledňovat.

Uzavřené skupinky

Rozhodněte se v jakém počtu chcete kurzy navštěvovat. Maximální obsazenost kurzu je 6 osob, avšak studentů ve skupince může být méně. Stačí se mezi sebou dohodnout a uzavřít skupinku pro případné další zájemce. Studenti se potom řídí cenou příslušného počtu osob v tabulce.

Otevřené skupinky

Pokud jsou studenti ve skupince ochotní kdykoli v průběhu roku přibrat nového zájemce (max. však do počtu 6) cena je nižší a domluví se s lektorem dle aktuální situace. V případě plného obsazení 6 osobami, je možné domluvit místo 60 minut lekci o délce 75 min.

Výuka mimo Centrum Pohoda

Výuka na pracovišti, nebo v místě Vašeho bydliště je možná. Je však třeba počítat s cenovým navýšením, které pokryje náklady na dopravu a čas potřebný k přemístění lektorky.

Kurzovné se platí vždy poslední týden v měsíci hotově, nebo převodem na účet. Hodiny individuální, nebo se 2 studenty lze po domluvě všech zúčastněných zrušit, nebo nahradit v jiném termínu. Hodiny se 3 a více studenty zrušit nelze a studenti platí i za hodiny v měsíci, kterých se nemohli zúčastnit. Vycházím ze zkušenosti, že důvodů pro absenci existuje celá řada a ve větším počtu není možné nepřítomnost jednotlivce zohledňovat.